Κλείσιμο
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
Κλείσιμο
Κωδικός {{ item.code }}
{{key}}: {{value}}
{{item.total_discounted_price}}
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
Τηλεφωνικές παραγγελίες 2231037880
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 39€ (μέχρι 2 κιλά)
Ασφαλείς Συναλλαγές

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Εισαγωγή

1.1 Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.livepharmacy.gr αποτελεί χώρο διαδικτυακής προβολής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Κατσιγιαννή-Μανιά Αριστέα-Αλεξάνδρα», η οποία εδρεύει στην Λαμία Φθιώτιδας και επί της οδού Στυλίδος 17, Μεγάλη Βρύση, Έναντι ΟΑΕΔ, Τ.Κ.35133, με Α.Φ.Μ 117660974 και Γ.Ε.ΜΗ 150884954000, η οποία για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης θα καλείται εφεξής «Εταιρεία» , η δε ηλεκτρονική διεύθυνση θα καλείται «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός χώρος» . Mέσω της «Ιστοσελίδας» ο επισκέπτης της μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Εταιρεία» καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων της «Εταιρείας».

Η χρήση της «Ιστοσελίδας» από τον εκάστοτε επισκέπτη και ο οποίος για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης , τους οποίους καλείται να αναγνώσει πριν την περιήγησή του και συναινεί ότι με μόνη την περιήγησή του σε αυτή τους έχει αποδεχθεί και συναινεί με το περιεχόμενο τους.

1.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» συναινεί ότι η εν γένει λειτουργία της «Ιστοσελίδας» καθώς και ειδικότερα η προβολή των προϊόντων της σε αυτήν δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Εταιρείας» προς τον εκάστοτε «Χρήστη» για κατάρτιση σύμβασης πώλησης οποιουδήποτε από τα προβαλλόμενα στην «Ιστοσελίδα».

 

2. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

2.1 Ο «Χρήστης» με μόνη την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» αποδέχεται στο σύνολό τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» και δηλώνει ότι τους έχει αναγνώσει , κατανοήσει και ότι συμφωνεί πλήρως με αυτούς. Περαιτέρω, ο «Χρήστης» αποδέχεται τόσο ότι θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης του «Ιστοσελίδας» και πιθανόν μελλοντικών τροποποιήσεων / ή και προσθηκών τους κάθε φορά πριν την περιήγησή σε αυτήν όσο και ότι με μόνη την περιήγησή του συναινεί με το περιεχόμενο των εκάστοτε αναθεωρημένων όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας».

Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται, ότι σε περίπτωση διαφωνίας του δεν θα συνεχίζει την περιήγησή του αλλιώς στην περίπτωση κατά την οποία θα συνεχίσει την περιήγησή του, η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με συναίνεση εκ μέρους του σχετικά με το περιεχόμενο των όρων της «Ιστοσελίδας».

2.2 Για τη χρήση της «Ιστοσελίδας» δεν απαιτείται εκ μέρους του «Χρήστη» εγγραφή.

2.3 Μέσω της περιήγησής του στις επιμέρους σελίδες και κατηγορίες αυτών της «Ιστοσελίδας» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα προϊόντα τα οποία πωλεί η «Εταιρεία» καθώς και για την εν γένει δραστηριοποίηση της «Εταιρείας» και να προβεί σε αγορά προϊόντων από αυτά που πωλεί η «Εταιρεία» μέσω της «Ιστοσελίδας».

2.3 Προκειμένου να προβαίνει σε χρήση της «Ιστοσελίδας» ο «Χρήστης» είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την σύναψη εξ αποστάσεως πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Εταιρείας».

2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να κάνει χρήση κάποιας κατηγορίας ή / και σελίδας της ιστοσελίδας όπως π.χ. να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ενδέχεται να είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία τα στοιχεία που θα του ζητηθούν .

2.5 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την εν γένει χρήση της «Ιστοσελίδας» αλλά και ειδικότερα με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντων της «Εταιρείας» δύναται να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τηλ.22310 37880 είτε με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@livepharmacy.gr.

 

3. Τροποποιήσεις

3.1 Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα, και ο «Χρήστης» συναινεί, να προβαίνει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του «Χρήστη» σε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ακόμα και κατάργηση τμήματος ή / και του συνόλου σελίδων, κατηγοριών, εφαρμογών και λογισμικών της «Ιστοσελίδας» όπως επίσης να μεταβάλει εν γένει τη λειτουργία, τον τρόπο παρουσίασης και τη δομή της καθώς και να διακόψει πλήρως τη λειτουργία της.

3.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» έχει ενημερωθεί για τις πιθανές τροποποιήσεις της «Ιστοσελίδας» καθώς και ότι έχει λάβει γνώση ενδεχόμενων τροποποιήσεων των όρων χρήσης και συναινεί με τις τροποποιήσεις αυτές.

 

4 . Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι

4.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι ο «Διαδικτυακός χώρος» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών / ή και νομικών , για την περιήγηση στις οποίες ο «Χρήστης» έχει την αποκλειστική ευθύνη. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας, τους όρους χρήσης και το εν γένει περιεχόμενο των ιστοσελίδων των τρίτων προσώπων.

4.2 Ειδικά για τους όρους χρήσης των ως άνω αναφερόμενων ιστοσελίδων η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο πριν την περιήγησή του σε αυτές να λάβει γνώση.

 

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει στον «Χρήστη» ότι το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας» στο σύνολο του αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρείας» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενών με αυτή και ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να απέχει από κάθε προσβολή αυτών .

Στη έννοια του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, τα σήματα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες, τα λογισμικά κ.λ.π

5.2 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δύναται να χρησιμοποίει την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση προκειμένου να ενημερωθεί για τα προϊόντα που πωλεί η «Εταιρεία» μέσω αυτής ή / να προβεί σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων αυτών .

Περαιτέρω η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι απαγορεύεται η εκ μέρους του καθοιονδήποτε τρόπο η εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της «Ιστοσελίδας» για εμπορικό ή εν γένει οικονομικό σκοπό, της «Εταιρείας» επιφυλασσόμενης να αξιώσει από τον «Χρήστη» την αποκατάσταση κάθε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας ήθελε προκληθεί από τη μη τήρηση των περιλαμβανομένων στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας».

 

6. Περιορισμός ευθύνης

6.1 Η «Εταιρεία» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και τα μέσα ,προκειμένου να είναι εφικτή η ασφαλής και απρόσκοπτη περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα», για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο «Χρήστης» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρείας» σε περίπτωση κατά την οποία υποστεί οποιαδήποτε βλάβη λόγω της περιήγησής του στην «Ιστοσελίδα», όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εάν υποστεί βλάβη η συσκευή περιήγησής μέσω της οποίας περιηγήθηκε στην «Ιστοσελίδα».

6.2 Η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη η περιήγηση του «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» και η ολοκλήρωση ενδεχόμενων αγορών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι, για λόγους που δεν οφείλονται στην «Εταιρεία», ενδέχεται να μην είναι δυνατή η απρόσκοπτη περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω μη ορθής εμφάνισης μιας συγκριμένης κατηγορίας , μη ορθής λειτουργίας μιας εφαρμογής, μη ορθής εμφάνισης περιλαμβανομένων φωτογραφιών, εικαστικών κ.λπ. Ο «Χρήστης»αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει έναντι της «Εταιρείας» οποιαδήποτε αξίωση για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν εξ αυτού του λόγου.

6.3 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατανόηση του συνόλου των πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» καθώς και για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του των πληροφοριών αυτών και ότι δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει από την «Εταιρεία» οτιδήποτε εξ αυτής της αιτίας.

 

7.Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας δηλώσει ο «Χρήστης» και ενδεχομένως διαβιβάσει κατά την χρήση της «Ιστοσελίδας» καθώς επίσης ότι ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών στα πλαίσια επικοινωνίας της με το «Χρήστη».

7.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στην «Ιστοσελίδα» κάνει χρήση ssl πρωτοκόλλου.

7.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι, για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί, πρέπει να διαθέτει τόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό όσο και τα κατάλληλα μέσα.

7.4 Ο «Χρήστης» , ο οποίος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» μέσω της «Ιστοσελίδας» ή και να ολοκληρώσει κάποια αγορά προϊόντος από αυτά τα οποία πωλεί η «Εταιρεία» μέσω της «Ιστοσελίδας», ενδέχεται να δηλώσει κάποια στοιχεία του και αποδέχεται ότι συναινεί με την συλλογή αυτών των στοιχείων εκ μέρους της «Εταιρείας» με μόνη τη δήλωσή των στοιχείων αυτών .

7.5 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε αποκάλυψη των στοιχείων του «Χρήστη» χωρίς να έχει τη συναίνεση του εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων προς την «Εταιρεία» θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας με αυτόν καθώς και στα πλαίσια ενδεχόμενης παροχής των προσφερόμενών μέσω της «Ιστοσελίδας» υπηρεσιών προς αυτόν από ή / και την εταιρία κατασκευής και υποστήριξης της «Ιστοσελίδας».

7.6 Η «Εταιρεία» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί να δηλώσει μέσω κάποιου πεδίου της «Ιστοσελίδας» στοιχεία είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και έχει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του.

7.8 Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη», ο οποίος έχει προβεί μέσω της καθοιονδήποτε τρόπο χρήσης της «Ιστοσελίδας» σε δήλωση στοιχείων ότι έχει τα δικαιώματα, τα οποία προβλέπει η νομοθεσία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως αυτά των άρθρων 11-13 του ν. 2572/1997.

7.9 Newsletters. H «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη», ότι στην περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα και τη δραστηριότητα της «Εταιρείας» μέσω της «Ιστοσελίδας» θα πρέπει να κάνει εγγραφή μέσω της συμπλήρωσης στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία. Με μόνη τη συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του στο πεδίο για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletters, o «Χρήστης» συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την αποστολή εκ μέρους της «Εταιρείας» των ενημερωτικών μηνυμάτων.

Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει το δικαίωμα επικοινωνώντας με την «Εταιρεία» μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την «Εταιρεία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@livepharmacy.gr να αιτηθεί την διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών newsletters καθώς να ζητήσει την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών από αυτόν.

7.10 Cookies. H «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ο «Διαδικτυακός χώρος» χρησιμοποιεί cookies , δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies) η εκάστοτε ιστοσελίδα που τα χρησιμοποιεί τα αποθηκεύει (και ειδικότερα ο εξυπηρετητής ιστού – webserver), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκεκριμένος χρήστης περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα, η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.

Περαιτέρω η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι τα cookies, τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν την πλοήγηση του «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» και τις προσφέρουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «Ιστοσελίδας». Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του λόγω της χρήσης cookies από την «Ιστοσελίδα», καθώς και ότι ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει , εάν το επιθυμεί την απόρριψη των cookies. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες της «Ιστοσελίδας».

H «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Googleanalytics.

7.11 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ενδεχομένως η «Ιστοσελίδα» να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Οι ιστοσελίδες των τρίτων προσώπων διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η «Εταιρεία» δεν έχει καμία ευθύνη και προτρέπει τον «Χρήστη» να λαμβάνει γνώση πριν την περιήγηση του σε αυτή.

7.12 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο «Χρήστης» μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρεία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@livepharmacy.gr καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22310 37880.

 

 

B.ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Προϋποθέσεις

ι. Η «Εταιρεία» δηλώνει προς τον «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι προκειμένου να προβαίνει μέσω της «Ιστοσελίδας» σε αγορά προϊόντων είναι απαραίτητο να τηρεί τις επιβαλλόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης , να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι ενήλικος.

ιι. Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι η εξ αποστάσεως πώληση των προϊόντων της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει εκ μέρους του «Χρήστη» την ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο των όρων πώλησης , όσο και του συνόλου των όρων χρήσης της «ιστοσελίδας»

 

2. Στοιχεία παραγγελίας.

ι. Ο «Χρήστης» προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγγελία του οφείλει να συμπληρώσει ή /και να επιλέξει τα κατάλληλα πεδία , τα οποία θα του ζητηθούν , στην «Ιστοσελίδα» , όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το είδος του προϊόντος , το οποίο επιθυμεί να αγοράσει, την ποσότητα αυτού, το όνομα του , το επώνυμο , τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (email) κ.λπ.

ιι. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για ορθή, αληθή και ακριβή δήλωση των προσωπικών του στοιχείων καθώς και των στοιχείων της παραγγελίας του στην «Ιστοσελίδα». Σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα πριν την αποστολή της παραγγελίας να την ακυρώσει ή να τη διαφοροποιήσει κατά περιεχόμενο .

 

3. Περιγραφή και εμφάνιση προϊόντων

ι. Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι δύναται να λαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Εταιρεία» μέσω της «Ιστοσελίδας», μέσω των αναρτημένων στις οικείες θέσεις φωτογραφιών αυτών καθώς και των όποιων ενδεχομένως πληροφοριών συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες, ήτοι ενδεικτικά των βασικών των χαρακτηριστικών .

ιι. Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» , ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα καθώς και ότι έχει καταβληθεί , η μέγιστη δυνατή προσπάθεια εκ μέρους της , ώστε οι πληροφορίες που θα λάβει για τα προϊόντα ο «Χρήστης» μέσω της ιστοσελίδας να είναι ορθές και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι για λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνεται αυτή δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο εμφάνισης όπως π.χ. λόγω της χρήσης συγκεκριμένου φυλλομετρητή , συσκευής περιήγησης κ.λπ. ή λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.

ιιι. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες ή / και διευκρινίσεις για τα εμφανιζόμενα στην «Ιστοσελίδα» προϊόντα της «Εταιρείας» ή/ και για τον εν γένει τρόπο ολοκλήρωσης αγοράς οπουδήποτε από τα εμφανιζόμενα προϊόντα μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρεία» με το τμήμα e-shop στο τηλ. 22310 37880 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@livepharmacy.gr

 

4. Τιμές προϊόντων.

ι. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι πωλεί τα εμφανιζόμενα προϊόντα στην τιμή που έχει σημειωθεί κάθε φορά κατά την χρονική στιγμή της πώλησης στην «Ιστοσελίδα». Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη» πως η τιμή των προϊόντων δύναται να μεταβάλλεται γιατί βρίσκεται σε συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους, όπως π.χ. η μεταβολή του κόστους παραγωγής τους, η πώληση του σε περιόδους εκπτώσεων κ.λπ.

ιι. Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, εάν για λόγους που δεν φέρει ευθύνη π.χ. λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της «Ιστοσελίδας» ή εκ γραφικής παραδρομής έχει αναγραφεί τιμή διαφορετική από την κανονική ή εάν υπάρχει λανθασμένη περιγραφή του προϊόντος.

ιιι. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι θα ήταν σκόπιμο να επικοινωνεί με την «Εταιρεία» στο τηλ 22310 37880 ή στο email info@livepharmacy.gr, εάν υποπέσει στην αντίληψη του οποιαδήποτε «μη κανονική» περιλαμβανόμενη στην «Ιστοσελίδα» περιγραφή προϊόντος κατά τα χαρακτηριστικά του ή / και την τιμή του πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος μέσω της «Ιστοσελίδας».